เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเลย เขต ๑
วันที่ 24  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  13:59:59
จำนวนผู้เข้าชม 7,784 ครั้ง

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLiCT) / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทร. 0 4281 3112 - 4 ต่อ 9 อีเมล์ dlict@loei1.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
หลักสูตร การพัฒนา Website & e-News ผ่านระบบ Google for Business @loei1.go.th