เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเลย เขต ๑
วันที่ 24  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  14:02:34
จำนวนผู้เข้าชม 7,785 ครั้ง

เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน - อำเภอเมืองเลย
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย ๑
รหัสชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์กลุ่มคุณภาพเว็บไซต์อีเมล์
42010010บ้านกกทองกกทองเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 1 หลักเมืองkokthong.loei1.go.thkokthong@loei1.go.th
42010011บ้านห้วยกระทิงกกทองเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 1 หลักเมืองhuaykrating.loei1.go.thhuaykrating@loei1.go.th
42010012บ้านสวนกล้วยกกทองเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 1 หลักเมืองsuankluay.loei1.go.thsuankluay@loei1.go.th
42010013โรงเรียนเมืองเลยกุดป่องเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 1 หลักเมืองmuangloei.ac.thmuangloei@loei1.go.th
42010052มโนบุเรศรบำรุงการน้ำหมานเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 1 หลักเมืองmano.loei1.go.thmano@loei1.go.th
42010053บ้านห้วยลวงไซน้ำหมานเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 1 หลักเมืองhuayluongsai.loei1.go.thhuayluongsai@loei1.go.th
42010055บ้านห้วยสีเสียดน้ำหมานเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 1 หลักเมืองhuayseesead.loei1.go.thhuayseesead@loei1.go.th
42010056บ้านส้านน้ำหมานเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 1 หลักเมืองbansan.loei1.go.thbansan@loei1.go.th
42010065บ้านโพนป่าแดงเสี้ยวเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 1 หลักเมืองponpadang.loei1.go.thponpadang@loei1.go.th
42010066บ้านเสี้ยวเสี้ยวเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 1 หลักเมืองbanseaw.loei1.go.thbanseaw@loei1.go.th
42010067บ้านน้ำคิวเสี้ยวเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 1 หลักเมืองnamkiw.loei1.go.thnamkiw@loei1.go.th
42010068บ้านภูสวรรค์เสี้ยวเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 1 หลักเมืองphusawan.loei1.go.thphusawan@loei1.go.th
42010069บ้านกอไร่ใหญ่เสี้ยวเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 1 หลักเมืองkoraiyai.loei1.go.thkoraiyai@loei1.go.th
42010015อนุบาลเลยกุดป่องเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 2 การท่าอากาศยานanubanloei.loei1.go.thanubanloei@loei1.go.th
42010031บ้านนาโป่งนาโป่งเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 2 การท่าอากาศยานnapong.loei1.go.thnapong@loei1.go.th
42010032บ้านขอนแก่นหนองบอนนาโป่งเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 2 การท่าอากาศยานnongbon.loei1.go.thnongbon@loei1.go.th
42010033บ้านติ้วน้อยนาโป่งเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 2 การท่าอากาศยานtewnoi.loei1.go.thtewnoi@loei1.go.th
42010035บ้านห้วยโตกนาโป่งเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 2 การท่าอากาศยานhuaitok.loei1.go.thhuaitok@loei1.go.th
42010036บ้านกกชุมแสงนาโป่งเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 2 การท่าอากาศยานkokchumsang.loei1.go.thkokchumsang@loei1.go.th
42010037บ้านป่าข้าวหลามนาโป่งเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 2 การท่าอากาศยานpakhawlam.loei1.go.thpakhawlam@loei1.go.th
42010041บ้านแหล่งควายนาอานเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 2 การท่าอากาศยานlangkwai.loei1.go.thlangkwai@loei1.go.th
42010042บ้านไร่ทามนาอานเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 2 การท่าอากาศยานraitam.loei1.go.thraitam@loei1.go.th
42010017บ้านก้างปลาชัยพฤกษ์เมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 3 นาอ้อศรีเมืองชัยkangpla.loei1.go.thkangpla@loei1.go.th
42010019บ้านท่าข้ามชัยพฤกษ์เมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 3 นาอ้อศรีเมืองชัยtakam.loei1.go.thtakam@loei1.go.th
42010020บ้านหัวฝายชัยพฤกษ์เมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 3 นาอ้อศรีเมืองชัยhuafai.loei1.go.thhuafai@loei1.go.th
42010039ชุมชนบ้านนาอ้อนาอ้อเมืองเลยเลย42100กลุ่มที่ 3 นาอ้อศรีเมืองชัยcc-bannao.loei1.go.thcc-bannao@loei1.go.th
42010040บ้านท่ามะนาวนาอ้อเมืองเลยเลย42100กลุ่มที่ 3 นาอ้อศรีเมืองชัยtamanow.loei1.go.thtamanow@loei1.go.th
42010058บ้านน้ำภูเมืองเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 3 นาอ้อศรีเมืองชัยnamphu.loei1.go.thnamphu@loei1.go.th
42010059ชุมชนบ้านกำเนิดเพชรเมืองเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 3 นาอ้อศรีเมืองชัยcc-kamnoetphet.loei1.go.thcc-kamnoetphet@loei1.go.th
42010060บ้านนาโคกศรีสองรักเมืองเลยเลย42100กลุ่มที่ 3 นาอ้อศรีเมืองชัยnakhok.loei1.go.thnakhok@loei1.go.th
42010061บ้านปากหมากศรีสองรักเมืองเลยเลย42100กลุ่มที่ 3 นาอ้อศรีเมืองชัยpakmak.loei1.go.thpakmak@loei1.go.th
42010062บ้านท่าบุ่งศรีสองรักเมืองเลยเลย42100กลุ่มที่ 3 นาอ้อศรีเมืองชัยthaboong.loei1.go.ththaboong@loei1.go.th
42010063บ้านวังโป่งท่าวังแคนศรีสองรักเมืองเลยเลย42100กลุ่มที่ 3 นาอ้อศรีเมืองชัยtawangcan.loei1.go.thtawangcan@loei1.go.th
42010025บ้านนาดินดำนาดินดำเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 4 ดินดำน้ำสวยnadindam.loei1.go.thnadindam@loei1.go.th
42010026บ้านหนองหญ้าไซนาดินดำเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 4 ดินดำน้ำสวยnongyasai.loei1.go.thnongyasai@loei1.go.th
42010027บ้านห้วยม่วงนาดินดำเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 4 ดินดำน้ำสวยhuaimuang.loei1.go.thhuaimuang@loei1.go.th
42010030บ้านหนองผำนาดินดำเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 4 ดินดำน้ำสวยnongphum.loei1.go.thnongphum@loei1.go.th
42010046บ้านเพียซำพุวิทยาน้ำสวยเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 4 ดินดำน้ำสวยphiasumpu.loei1.go.thphiasumpu@loei1.go.th
42010047บ้านสูบน้ำสวยเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 4 ดินดำน้ำสวยbansoob.loei1.go.thbansoob@loei1.go.th
42010049บ้านวังแคนน้ำสวยเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 4 ดินดำน้ำสวยwungkan.loei1.go.thwungkan@loei1.go.th
42010050บ้านหนองดอกบัวน้ำสวยเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 4 ดินดำน้ำสวยnongdokbua.loei1.go.thnongdokbua@loei1.go.th
42010051บ้านสะอาดลายเหนือน้ำสวยเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 4 ดินดำน้ำสวยsa-adlainua.loei1.go.thsa-adlainua@loei1.go.th
42010001บ้านท่าเปิบกกดู่เมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 5 กกดู่นาแขมthaperb.loei1.go.ththaperb@loei1.go.th
42010002บ้านโป่งป่าติ้วกกดู่เมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 5 กกดู่นาแขมpongpatiu.loei1.go.thpongpatiu@loei1.go.th
42010003บ้านไผ่โทนกกดู่เมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 5 กกดู่นาแขมpaithon.loei1.go.thpaithon@loei1.go.th
42010004บ้านห้วยเหล็กกกดู่เมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 5 กกดู่นาแขมhueilek.loei1.go.thhueilek@loei1.go.th
42010005บ้านตูบโกบกกดู่เมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 5 กกดู่นาแขมtubkob.loei1.go.thtubkob@loei1.go.th
42010006บ้านลาดค้อกกดู่เมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 5 กกดู่นาแขมladkor.loei1.go.thladkor@loei1.go.th
42010007บ้านกำพี้กกดู่เมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 5 กกดู่นาแขมkhumpee.loei1.go.thkhumpee@loei1.go.th
42010008บ้านกกดู่กกดู่เมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 5 กกดู่นาแขมkokdu.loei1.go.thkokdu@loei1.go.th
42010009บ้านห้วยหวายกกดู่เมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 5 กกดู่นาแขมhuaiwai.loei1.go.thhuaiwai@loei1.go.th
42010021บ้านห้วยทรายนาแขมเมืองเลยเลย42100กลุ่มที่ 5 กกดู่นาแขมhuaysai.loei1.go.thhuaysai@loei1.go.th
42010022บ้านโป่งนาแขมเมืองเลยเลย42100กลุ่มที่ 5 กกดู่นาแขมbanpong.loei1.go.thbanpong@loei1.go.th
42010023บ้านนาแขมนาแขมเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 5 กกดู่นาแขมnakham.loei1.go.thnakham@loei1.go.th
42010024บ้านวังยาวนาแขมเมืองเลยเลย42100กลุ่มที่ 5 กกดู่นาแขมwangyauw.loei1.go.thwangyauw@loei1.go.th
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLiCT) / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทร. 0 4281 3112 - 4 ต่อ 9 อีเมล์ dlict@loei1.go.th