เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเลย เขต ๑
วันที่ 24  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  12:31:34
จำนวนผู้เข้าชม 7,779 ครั้ง

เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน - ตชด./เอกชน
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที 6 - 7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย ๑
รหัสชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์กลุ่มคุณภาพเว็บไซต์อีเมล์
42019915ตชด.ห้วยเป้าปากชมปากชมเลย42150กลุ่มที่ 13 เชียงกลมhuaypao.loei1.go.thhuaypao@loei1.go.th
42019916ตชด.นานกปีดห้วยบ่อซืนปากชมเลย42150กลุ่มที่ 13 เชียงกลมnanokpeed.loei1.go.thnanokpeed@loei1.go.th
42019917ตชด.ฮิลมาร์พาเบิลเชียงกลมปากชมเลย42150กลุ่มที่ 13 เชียงกลมhilmarpabel.loei1.go.thhilmarpabel@loei1.go.th
42019914ตชด.บ้านหนองแคนนาด้วงนาด้วงเลย42150กลุ่มที่ 6 นาด้วงnongkhan.loei1.go.thnongkhan@loei1.go.th
42100005โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกุดป่องเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 14 เอกชนmtl.loei1.go.thmtl@loei1.go.th
42100001โรงเรียนอนุบาลชื่นจิตกุดป่องเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 14 เอกชนchj.loei1.go.thchj@loei1.go.th
42100002โรงเรียนอนุบาลพระศรีสงครามกุดป่องเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 14 เอกชนpsk.loei1.go.thpsk@loei1.go.th
42100003โรงเรียนแสงตะวันพัฒนากุดป่องเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 14 เอกชนstw.loei1.go.thstw@loei1.go.th
42100013โรงเรียนหทัยคริสเตียนเมืองเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 14 เอกชนhtc.loei1.go.thhtc@loei1.go.th
42100028โรงเรียนอนุบาลธีรญาฟ้าใสเมืองเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 14 เอกชนots.loei1.go.thots@loei1.go.th
42100016โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภกุดป่องเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 14 เอกชนksw.loei1.go.thksw@loei1.go.th
42100027โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์กุดป่องเมืองเลยเลย42000กลุ่มที่ 14 เอกชนmks.loei1.go.thmks@loei1.go.th
42100006โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบมเขาแก้วเชียงคานเชียงคาน42110กลุ่มที่ 14 เอกชนhrt.loei1.go.thhrt@loei1.go.th
42100017โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบมเขาแก้วเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 14 เอกชนsjt.loei1.go.thsjt@loei1.go.th
42100015โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโมเชียงคานเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 14 เอกชนmch.loei1.go.thmch@loei1.go.th
42100019โรงเรียนอนุบาลเจริญสว่างหนองผือท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 14 เอกชนjrs.loei1.go.thjrs@loei1.go.th
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLiCT) / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทร. 0 4281 3112 - 4 ต่อ 9 อีเมล์ dlict@loei1.go.th